doTerra esenciálne oleje

Esenciálne oleje doTERRA sú 100% prírodné a spĺňajú kritériá najvyššej terapeutickej triedy. Neobsahujú žiadne látky alebo umelé zložky, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek neželané vedľajšie účinky na ľudské telo.

Pri získavaní rastlinného materiálu doTERRA prísne dbá na čistotu pôdy, kde sa rastliny pestujú, na skúsenosti svojich dodávateľov, ktorí si uvedomujú dôležitosť maximálneho využitia potenciálu rastlín a optimálne nastavenie destilačného procesu, ktorý zabezpečuje zachovanie maxima účinných látok. Pri používaní esenciálnych olejov by mal každý hľadať tie s logom CPTG, ktoré predstavujú certifikovanú čistú terapeutickú triedu.

Práve čistota a kvalita olejov doTERRA je zárukou bezpečného použitia pre ľudí bez vekového obmedzenia a umožňuje niektoré oleje používať aj vnútorne bez závislostí, spojených s bežne predpisovanými liekmi.

doTerra esenciálne oleje

Esenciálne oleje sú schopné preniknúť až do jadra buniek a tak byť vysoko účinné nielen proti baktériám, ale aj proti vírusom. Konzistentným používaním esenciálnych olejov na mnohých konkrétnych príkladoch je preukázateľne možné veľmi rýchlo pozitívne ovplyvniť úroveň diskomfortu či bolesti. Zároveň to človek dokáže samostatne a okamžite, bez straty času spojenej s návštevou lekárskej ambulancie alebo vám s požívaním olejov pri rôznych zdravotných problémoch poradím.