Regresná terapia

Regresná terapia napomáha vnútornému rozvoju človeka a mení jeho duchovné vnímanie. Pozitívne vplýva na osobnostný rast, človek sa stáva vnímavejším, nielen k sebe samému, ale mení sa aj jeho pohľad na okolie.

Klient sa pri regresnej terapii pod vedením terapeuta vracia spomienkami do minulosti, ktorá odhaľuje príčiny jeho ťažkostí. Po spracovaní týchto príčin dochádza k abreakcii (uvoľneniu) a následne k ich pochopeniu na vedomej aj podvedomej úrovni. Týmto uvedomením si získavame nadhľad nad mnohými situáciami. To nás vie nasmerovať k riešeniu problému, prípadne k zmene svojho života. Naša osobnosť rastie pochopením a prijatím seba samého.

Regresná terapia v Centre alternativnej mediciny - Mierova 52A Bratislava

Jednou zo základných vlastností našej pamäte je jej asociatívne vybavovanie. Regresnou terapiou je možné spracovávať problémy z nedávnej minulosti, ako aj problémy spojené s obdobím ranného detstva, pôrodu a prenatálneho obdobia. Prax dokonca ukazuje, že sa môžeme dostať aj ďalej do minulosti, kde môžu byť korene niektorých problémov, ktoré nás trápia teraz v prítomnosti. Regresná terapia je nehypnotická metóda. Klient si po terapii pamätá spracované obsahy, ale aj cestu, ako sa k nemu dostali z jeho podvedomia.

   

  Kontraindikácie – Regresná terapia sa neodporúča aplikovať:

  • hlboká depresia
  • akútne psychiatrické stavy
  • poruchy vedomia
  • suicidálne ideácie a tendencie
  • duševné ochorenia schizofrenického typu, kde sú prítomné poruchy myslenia, vnímania (bludné produkcie vo verbalizácii)
  • demencia, mentálna retardácia

    

   Regresná terapia – Indikácie

   Regresná terapia – možné indikácie:

   • vzťahové problémy
   • strachy, úzkostné stavy
   • sebapoškodzujúce a impulzívne typy osobnosti
   • psychosomatické ochorenia, poruchy príjmu potravy
   • posttraumatické stresové poruchy