Zdenka Mokošová

Profil terapeuta

„Každý máme svoje sny. Môj veľký sen bol, naučiť sa jazdiť na koni. Sen sa splnil, ale vyžiadal si daň. Pád, zranenie chrbtice, operácia a neustále bolesti chrbtice. Mala som 28 rokov a doma 3 ročného Matúška s ťažkou astmou. Klasická medicína nám ponúkla veľa, ale stále to bolo málo, aby sme boli obaja zdraví. Začala som hľadať alternatívne liečby a našla Scenar terapiu. Matúška sa nám podarilo zbaviť nočných záchvatov a malými krokmi sme sa dopracovali k vytúženému úspechu. Od svojich 8 rokov je bez liekov a kortikoidov, zdravý a silný. A mňa? Skenar ma zaradil do normálneho života bez bolesti, liekov a strachu z nečakaných svalových blokov. Som veľmi rada, že na základe vlastnej skúsenosti môžem alternatívnou medicínou pomáhať aj Vám k uzdraveniu.“

Kontaktné údaje:
Zdenka Mokošová, SAKHom
Telefón: + 421 903 30 90 17
Mail: scenar.rista@gmail.com 

Skenarterapia:
2022 – Viedeň: odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2020 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2019 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2018 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2018 – Master seminár Diagnostika 5 II.stupeň Prof. A. Revenko
2017 – Master seminár Diagnostika 5 I.stupeň Prof. A. Revenko
2016 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenka
2015 – Master seminár + odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – Lotyšsko: nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, pediatria, skoliózy) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2014 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2013 – Odessa: nadstavbový seminár (stres management, chronické ochorenia) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2013 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – Seminár klasickej skenarterapie (v odbore neurológia) pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – Viedeň: Master seminár skenar technológie pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – Seminár klasickej skenarterapie (protibolestivé techniky) pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – Viedeň: nadstavbový seminár skenar technológie pod vedením MUDr. G. Subbotina
2010 – Základný seminár skenar technológie 1A – základné techniky pod vedením MUDr. N. Sabová
2008 – Kurz homeskenar pod vedením MUDr. N. Sabová

Bowen:
2011 – Bowenova technika I
2011 – Bowenova technika II

Taping:
2014 – kurz Kinesiology Taping

Slovenská akadémia klasickej homeopatie:
2015 – ukončené štvorročné štúdium (SAKhom)

2015 – Seminár Dr.Jonathan Hardy, Anglicko
2015 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2015 – Seminár Systém rastlinnej ríše, Dr. Jan Scholten z Holandska
2014 – Seminár Úzkostné stavy a panika, Dr. Mahesh Gandhi z Indie
2014 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2014 – Seminár Akútne ochorenia, Dr. Franz Swoboda z Rakúska
2013 – Seminár Homeopatická liečba detí, Dr. Y.Pernet de Ridder z Holandska
2013 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2012 – Seminár Wonderful plants, Jan Scholten z Nemecka
2012 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2012 – Seminár Dynamická homeopatia, Louis Klein z Kanady
2012 – Seminár Sehgalovej metódy. Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2011 – Seminár Akútne ochorenia, Chris Kurz, PhD. z Rakúska
2011 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie