MUDr. Miriam Vojvodová

Profil terapeuta

Psychiku vnímam ako neoddeliteľnú súčasť zdravia – aj prostredníctvom alternatívnych smerov som hľadala, čo všetko by nám vedelo pomôcť k harmónii a pocitu naplnenia. Uvedomila som si, že pochopením súvislostí toho, čo sa mi v živote deje, môžem viac pochopiť svoje vnútro. Uvidieť svoj život z inej strany je pre mňa oslobodzujúce.


„Všetko, s čím sa nevyrovnáme sami v sebe, stretneme ako osud.“ C. G. Jung

Kontaktné údaje:
MUDr. Miriam Vojvodová
Telefón: + 421 908 17 93 16
Mail: vojvodovam@gmail.com

Lekárske vzdelanie:
1993 – 2000 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2010 – špecializácia v odbore lekárska genetika
2015 – špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

Kraniosakrálna a regresná terapia:
2014/2015 – kurz Regresnej terapie podľa systému regresného terapeuta Patrika Balinta, so zameraním na riešenie konkrétneho problému (www.regresnaterapia.sk )
2015 – kurz Kraniosakrálnej terapie u Jarky Rinchenbachovej (www.zlatyklicek.cz)

Fraktálna kresba, homeopatia, ostatné:
2015 – certifikát Elektroakupunktúry podľa Volla (EAV), SZU Bratislava

2018/2019 – Terapia orientovaná na prítomnosť (TOP) – kurz u Patrika Balinta

2018 – lektorský kurz Fraktálnej kresby pod vedením Mgr. Any Bažovej Grni (www.fraktalnakresba.sk)

2017 – 2021 – štúdium homeopatie (3-ročný kurz homeopatie pod vedením MUDr. Sivekovej, MUDr. Tibenského, 4-ročné štúdium SAKH, MUDr. Petroci) a zahraničné semináre (Dr. Jan Scholten, Michal Yakir, PhD., RCHm., Dr. Jonathan Hardy, M.A., B.M., F.F.Hom., Dr. Yogesh Sehgal, Louis Klein, FSHom., Dr. med. Markus Kuntosch, Andreas Bjorndal, MSc., Resie Moonen, MD)

2020 – absolvovanie kurzu a získanie certifikátu TIR (Traumatic Incident Reduction) s medzinárodným členstvom (www.modryanjel.sk)