PharmDr. Denisa Novosadová

Profil terapeuta

„Veľa ľudí sa ma pýta, ako sa môže vyštudovaný farmaceut prepracovať k alternatívnej medicíne. Odpoveď je veľmi jednoduchá: tak ako väčšine z mojich známych aj mne narodenie detí zmenilo pohľad na svet. Choroby a zdravotné problémy mojich detí liečené klasickou medicínou nás vtiahli do začarovaného kruhu: lieky – kontrola – ďalšia choroba – nové lieky – atď. Vtedy som začala hľadať alternatívne možnosti liečby, šetrnejšie k detskému organizmu. A tak som sa prvý krát stretla so Skenarterapiou. Jej výsledky na mojich deťoch si ma podmanili natoľko, že som sa začala intenzívne venovať alternatívnej medicíne.“

Kontaktné údaje:
PharmDr. Denisa Novosadová, SAKhom
Telefón: + 421 903 49 39 39
Mail: novosadova.denisa@gmail.com

Seminár Farmaceutické vzdelanie:
1997 – Titul Mgr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave
2000 – Titul Pharm.Dr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Rigorózna skúška v študijnom odbore farmácia
2000 – získaná špecializácia v odbore lekárenstvo 1. stupňa

Skenarterapia – Lektor:
2015/2016 – Lektorské skúšky: certifikovaným lektorom pre  vzdelávací systém v oblasti skenar terapie vytvorený podľa štandardov Skenar Akadémie v Moskve

2023 – Webinár Prof. A. Revenko: parenchýmové orgány (pankreas, slezina, pečeň)
2022 – Viedeň: odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2022 – Webináre Prof. A. Revenko: 24 energií, nové princípy a postupy v skenar terapii
2021 – Webinár Skenarterapia pre zvieratá
2021 – Webináre Prof. A. Revenko: rekonvalescencia vírusových pneumónií, cievny systém,
2020 – Webináre Prof. A. Revenko: covid-19, hormonálny systém, neurológia
2020 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2019 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2018 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2018 – Master seminár Diagnostika 5 II.stupeň Prof. A. Revenko
2017 – Master seminár Diagnostika 5 I.stupeň Prof. A. Revenko
2016 – Webináre Prof. A. Revenko: neurológia, autizmus, autoimunitné ochorenia
2016 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenka
2015 – Master seminár + odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – Lotyšsko: nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, pediatria, skoliózy) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2014 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2013 – Odessa: nadstavbový seminár (stres management, chronické ochorenia) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2013 – Odborná prax (liečenie pacientov) pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – Seminár klasickej skenarterapie (v odbore neurológia) pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – Viedeň: Master seminár skenar technológie pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – Seminár klasickej skenarterapie (protibolestivé techniky) pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – Viedeň: nadstavbový seminár skenar technológie pod vedením MUDr. G. Subbotina
2010 – Základný seminár skenar technológie 1A – základné techniky pod vedením MUDr. N. Sabová
2008 – Kurz homeskenar pod vedením MUDr. N. Sabová

Bowen:
2011 – Bowenova technika I
2011 – Bowenova technika II
2011 – Bowenova technika III

Access Bars:
2023 – Access Bars

Slovenská akadémia klasickej homeopatie:
2015 – Ukončené štvorročné štúdium (SAKhom)

2015 – Seminár Dr.Jonathan Hardy, Anglicko
2015 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2015 – Seminár Systém rastlinnej ríše, Dr. Jan Scholten z Holandska
2014 – Seminár Úzkostné stavy a panika, Dr. Mahesh Gandhi z Indie
2014 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2014 – Seminár Akútne ochorenia, Dr. Franz Swoboda z Rakúska
2013 – Seminár Homeopatická liečba detí, Dr. Y.Pernet de Ridder z Holandska
2013 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2012 – Seminár Wonderful plants, Jan Scholten z Nemecka
2012 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2012 – Seminár Dynamická homeopatia, Louis Klein z Kanady
2012 – Seminár Sehgalovej metódy. Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2011 – Seminár Akútne ochorenia, Chris Kurz, PhD. z Rakúska
2011 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie